Övriga tjänster

Vi erbjuder även fler tjänster!

Fuktmätning i riskkonstruktion

I stort sett alla byggnader har några typer av riskkonstruktioner, det kan vara olika typer av grundkonstruktioner som platta på mark med ovanliggande isolering, kryp/torpargrunder, källare med uppreglade golv och utreglade väggar, tilläggsisolerade vindar, låglutande tak med mera. Många gånger är husen om eller tillbyggda av fastighetsägare med liten erfarenhet av byggfysik vilket kan leda till ökad riskför fukt i konstruktioner.  Vid ett husköp kan det vara bra om man utöver en överlåtelsebesiktning även beställer en fuktmätning i riskkonstruktion. Vid en sådan mätning utförs stickprovskontroller i
riskkonstruktioner. Samtliga mätningar kräver fastighetsägarens tillstånd då en del mätningar kan kräva upptagning av inspektionshål.

Uppmätning av Bo och Biarea

Många bostäder har en felaktig bo och biarea angiven då reglerna har ändrats  jämfört med tidigare. Många bostäder har dessutom byggts om och till vilket medför att ytorna inte längre stämmer. Vid försäljning av en bostad är det bra för både köpare och säljare om en uppmätning av bostaden sker så att det inte finns några tvivel om bostadens korrekta bo och biarea.

Lägenhetsbesiktning 

En lägenhet som säljs bör besiktigas av en certifierad eller godkänd besiktningsman. En lägenhetsbesiktning innefattar endast invändig besiktning med tonvikt på våtrum och kök. Inte alltför sällan hittas allvarliga fel och brister i framförallt våtrum. Besiktningen genomförs av en byggsakkunnig. Besiktningen görs för att klarlägga lägenhetens fysiska skick i samband med en försäljning.

Indikationsmätning Radon 

Indikationsmätning av radon ersätter inte en traditionell radonmätning då den kortaste tiden för avläst värde bör ligga på minst 10 dagar samt för långtidsmätning ska den vara på minst 2 månader. Indikationsmätningen är framtagen för att du som kund lättare ska kunna ta ett beslut om långtidsmätning respektive korttidsmätning är aktuell att genomföra. Vid en indikationsmätning så kan man dock avläsa på kort tid om man har förhöjda värden av radon i inomhusluften. Denna tjänst går endast att beställa i samband med överlåtelsebesiktning.

Statusbesiktning

En statusbesiktning är till för dig som fastighetsägare alternativt ansvarig för en bostadsrättsförening. Vid en statusbesiktning besiktigas huset noga och alla brister på byggnaden redovisas. Därefter upprättas en underhållsplan där det redovisas vilka delar som är i behov av renovering/underhåll och en ungefärlig tidsplan.

Skadeutredning

Många gånger utförs en Skadeutredning efter en Överlåtelsebesiktning i form av en fortsatt teknisk utredning alternativt om boende känner fysiska besvär i byggnaden eller avvikande lukt. I en skadeutredning försöker man fastställa vad som orsakar problemet samt även omfattningen av upplevt problem. I en utredning  ingår även oftast åtgärdsförslag.

Entreprenadbesiktningar

Via vår samarbetspartner Aros Besiktning AB ​​​​​​​kan vi även erbjuda entreprenadbesiktningar.