Vilka vi är

Bjerking & Thörn grundandes 2022 och är en sammanslagning av tidigare Bo Bjerking Fastighetskonsult AB som grundades 2000 av Bo Bjerking och drivs sedan 2012 av Martin Bjerking samt Oskar Thörn Fastighetskonsult AB som grundades 2018 av Oskar Thörn.
Bo Bjerking Fastighetskonsult AB startades upp med tonvikt på överlåtelsebesiktningar men kom snabbt in på andra områden som energideklarationer,
lägenhetsbesiktningar, statusbesiktningar, entreprenadbesiktningar med mera. Oskar Thörn Fastighetskonsult AB har redan från start haft fokus på Överlåtelsebesiktningar och Energideklarationer

Bjerking & Thörn Konsulter AB ägs och drivs av Martin Bjerking, Oskar Thörn och Beata Rudmark. Beata har jobbat som administratör i Bo Bjerking Fastighetskonsult AB sedan 2012 och innan dess i ett annat Bolag (I Besiktning AB) som Martin tidigare var delägare i och som även Oskar Thörn har sina rötter i.  
Beata Rudmark sitter som VD i bolaget och ansvarar för all administration som avtal, bokningar och ekonomi. 

​​​​​​​Från och med 2017 sitter Martin med i styrelsen för SBR:s expertgrupp för överlåtelsebesiktning där han för närvarande är Ordförande för gruppen med ansvar för bland annat ny-och vidareutbildning av SBR:s besiktningsförättare samt att han sitter med i olika försäkringsnämnder. Martin sitter även med i Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) och Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)

Oskar Thörn började sin karriär som energiexpert mellan åren 2011-2012. Därefter så utbildade sig Oskar till besiktningsman och har från 2013 arbetat på heltid med överlåtelsebesiktningar och energideklarationer. Oskar är även ansvarig för produktutvecklingen på företaget samt sitter som ordförande i SBR:s lokalavdelning i Uppsala och även som styrelseledamot i SBR:s förbundsstyrelse. 

Båda våra besiktningsförättare är medlemmar i SBR (Sveriges Byggingenjörer Riksförbund) och är av Rise certifierade för överlåtelsebesiktning samt certifierade energiexperter.
I dagsläget finns tre anställda i bolaget:
​​​​​​​

Beata Rudmark

VD
Bokning/Ekonomi/Avtal

Martin Bjerking

Av RISE certifierad besiktningsman SBR
Av Kiwa certifierad energiexpert
Ordförande SBR:s expertgrupp överlåtelsebesiktning
Ledamot i FMI och ARN

Oskar Thörn

Av RISE certifierad besiktningsman SBR​​​​​​​
​Av RISE certifierad Energiexpert
Ordförande SBR:s lokalavdelning i Uppsala ​​​​​​​
Ledamot i SBR:s Förbundsstyrelse