Välkommen till

Bo Bjerking Fastighetskonsult AB

Vi är ett konsultbolag som tillhandahåller husbesiktning och tillhörande tjänster.
Vi utför bland annat överlåtelsebesiktningar, energideklarationer, lägenhetsbesiktningar, uppmätning av
boarea, fuktmätning i riskkonstruktion, konditionsbesiktningar, skadeutredningar, mögelprover,underhållsplaner med mera.
Även flera andra tjänster kan tillhandahållas som exempelvis entreprenad-besiktningar via våra samarbetspartners.

Varför välja oss?

Våra besiktningsmän Martin Bjerking och Oskar Thörn har lång erfarenhet av olika husbesiktningar. Martin är av RICE certifierad besiktningsman SBR och av KIWA certifierad energiexpert. Martin är dessutom ordförande för SBR:s expertgrupp för överlåtelsebesiktning med ansvar för bland annat vidareutbildning, försäkringar med mera. Oskar är godkänd besiktningsförrättare SBR och av RISE certifierad energiexpert.

Bo Bjerking Fastighetskonsult AB är ansvarsförsäkrad för samtliga uppdrag. Vårt verksamhetsområde är i huvudsak Stockholms län, Uppsala län och Gävleborgs län.

Tjänster