Du som säljer bostad

Överlåtelsebesiktning

En överlåtelsebesiktning (ofta kallad husbesiktning) avser villor och fritidshus. Det är en byggteknisk undersökning som utförs vid försäljning eller köp. Som köpare kan du anlita en besiktningsman för att biträda din lagstadgade skyldighet att undersöka husets skick, den s k ”undersökningsplikten”.

Vill du vara säker på att besiktningen utförs av en besiktningsman med byggingenjörsexamen eller motsvarande och som genomgått SBRs grundutbildning för överlåtelsebesiktning, bör du anlita en
”Besiktningsman SBR”. Bara de som godkänts av SBR får använda denna titel.
Vad innebär ”av SBR godkänd besiktningsman”?
​​​​​​​
För att godkännas av SBR – och därmed vara kvalificerad för titeln ”av SBR godkänd besiktningsman” –ska besiktningsmannen vara med i SBRs expertgrupp för Överlåtelsebesiktning.

 Besiktningsmannen ska ha dokumenterad byggteknisk utbildning som uppfyller SBRs krav.

Besiktningsmannen skall ha genomgått SBRs grundkurs för överlåtelsebesiktning.

 En ”av SBR godkänd besiktningsman” har granskats och godkänts av SBRs antagningsutskott och har åtagit sig att följa SBRs etiska regler och bestämmelser för besiktningsverksamhet, samt är underställd SBRs ansvarsnämnd.

 Ett grundläggande krav är att besiktningsmannen innehar giltig ansvarsförsäkring för överlåtelsebesiktning med villkor som godkänts av SBR. Det är dock upp till respektive besiktningsman att se till att uppfylla de krav som ställs från försäkringsgivaren för att upprätthålla giltig försäkring.

Energideklaration

När en byggnad säljs ska det finnas en energideklaration. Kravet på energideklaration gäller även då en del av en byggnad säljs, till exempel en lägenhet i en bostadsrättsförening eller en ägarlägenhet. Kravet gäller oavsett om det är en bostad eller lokal som säljs. Men vissa undantag finns, exempelvis fritidshus och byggnader som är mindre än 50 kvadratmeter.Energideklarationen ska ge dig som funderar på att köpa bostad eller lokal en möjlighet att snabbt och enkelt få en bild av hur mycket energi som går åt till uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi. I energideklarationen kan du också se om det har gjorts en radonmätning och en ventilationskontroll. För flerbostadshus och lokaler är ventilationskontrollen obligatorisk.

Dolda fel försäkring

Ska du köpa eller sälja hus?
Då är det viktigt att känna till att du som säljare är ansvarig för dolda fel på den sålda fastigheten i tio år från att den nya ägaren flyttat in. Som köpare har du en långtgående undersökningsplikt gällande fastighetens skick. Vad är ett dolt fel? Ett dolt fel är ett fel i en fastighet som inte gick att upptäcka vid en noggrann undersökning och som köparen heller inte borde förvänta sig utifrån fastighetens ålder, skick, byggnadssätt, pris eller andra omständigheter. Exempel på dolda fel kan vara mögel, skadedjur eller konstruktionsfel.

Varför dolda fel-försäkring?
Om köparen upptäcker ett dolt fel i sitt nya hus, kan felet reklameras till säljaren. Säljare och köpare måste utreda vem som ansvarar för felet och göra upp om ersättning. Om parterna inte kommer överens kan det i värsta fall leda till en rättsprocess. Med en dolda fel-försäkring kan ansvaret för utredningen lämnas över till försäkringsbolaget. Om felet omfattas av försäkringen betalar försäkringsbolaget ut ersättning, vilket
innebär en trygghet för både säljare och köpare.

SBR Dolda fel-försäkring
​​​​​​​
Är huset besiktigat av en SBR-godkänd/certifierad besiktningsman? Då har du möjlighet att teckna SBR
Dolda fel-försäkring, som finns i två varianter, SBR Dolda fel Standard och SBR Dolda fel Plus, och med fyra
olika försäkringsbelopp 750 000 kr, 1 000 000 kr, 1 500 000 kr och 2 000 000 kr. SBR Dolda fel förmedlas av Hjerta.
Innan du tecknar försäkring har du rätt enligt lag att få så kallad förköpsinformation som innehåller viktig information om försäkringen. Är du intresserad av att teckna försäkring, eller vill ha mer information, vänligen anmäl intresse till din besiktningsman så kontaktar Hjerta dig och berättar mer.

Försäkringsgivare för SBR Dolda fel är Länsförsäkringar, organisationsnummer 502010-9681, Tegeluddsvägen 11
115 41 Stockholm